Moj profil

Glukoza

kristalični šećer. Široko je rasprostranjena u prirodi, a kao i drugi monosaharidi optički je aktivna. Glukoza i njeni derivati imaju presudnu ulogu u energetskom metabolizmu živih organizama. Ona je također sastavni dio mnogih polisaharida, najčešće škroba i celuloze. Sastavni je dio voća, povrća i meda. Deponirana je u jetri i mozgu u posebnom obliku – glikogenu. Industrijski se glukoza dobiva hidrolizom saharoze ili procesom fermentacije škroba.