Moj profil

Hrana

svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je da ga ljudi konzumiraju ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati. Pojam hrane uključuje i piće, žvakaću gumu, prehrambene aditive i bilo koju drugu tvar koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili obrade. Pojam hrane uključuje i vodu, i to: vodu koja služi za javnu opskrbu građanstva kao voda za piće, vodu koja se upotrebljava i/ili ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili obrade, vodu pakiranu u originalno pakiranje kao stolna voda, mineralna voda i izvorska voda. Prema Zakonu o hrani (N.N. 117/03).