Moj profil
Losos

Losos

vrsta veće migracijske ribe koja živi u morskoj, a mrijesti se u riječnoj ili jezerskoj vodi, po kvaliteti mesa svakako je među boljima na svijetu. Prosjek težine 6-8 kg, a najveći primjerci mogu biti i znatno veći. 150 grama daje 300 kcal i bogat je izvor vitamina B12, proteina, niacina, vitamina B6, bakra, selena. Dobar je izvor vitamina B1 i folata. Sadrži 160 mg natrija i 20 g masti od kojih je 20% zasićenih, a 50% mononezasićenih. Obrađuje se sušenjem, dimljenjem, salamurenjem i na brojne druge načine.