Moj profil

Sastojci

su sve tvari koje ulaze u sastav proizvoda; pojam koji se u prehrambenoj industriji odnosi na komponente od kojih je proizvod načinjen; jedan od temeljnih dijelova svake deklaracije na etiketi. Uvijek treba naglasiti da se sastojci odnose na gotov proizvod u ambalaži ili u trenutku uzimanja kod kuće (nakon rekonstitucije).