Moj profil
Image
Hrvatska

Osim rada na općoj internoj medicini na Internom odjelu, radi i na medicinskoj onkologiji u Centru za tumore splitske bolnice. Od 1980. godine počinje se profesionalno zanimati i baviti dijetetikom.

Mirko Dubravčić rođen je 1929. u Splitu. Srednju školu završio je u Splitu 1946., a 1952. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon rada na terenu, specijalizirao internu medicinu u splitskoj bolnici i 1962. položio specijalistički ispit u Zagrebu.

Iako onda još nije bilo subspecijalizacija kao danas, uz rad u općoj internoj medicini na Internom odjelu, od samog početka radi i u hematološkom laboratoriju, nakon toga u medicinskoj citologiji (škola u Zagrebu) i konačno od 1972. i na medicinskoj onkologiji, gostujući u Centru za tumore splitske bolnice.

Interes za dijetetiku javlja se oko 1980. godine. Tada se, naime, pojavila sasvim mlada žena, majka dvoje djece, s vrlo neugodnim srčanim tegobama i povišenim kolesterolom. Budući da tada nisu još postojali dijetetičari u Splitu i nije bilo današnjih lijekova koji snizuju kolesterol, dr. Dubravčić proučava literaturu pokušavajući riješiti problem dijete kod tih bolesnika. Ušavši pomalo u problem, počinje se i ozbiljnije interesirati za dijetetiku.

U mirovini je od 1993. Radi kao savjetnik jedne internističke ambulante.