1. 01.07.09. 13:44
    finoo, naravno dupla doza!!!