1. iii odlicnooo..pravim sl.i zaista moze biti samostalan obrok!