1. 05.06.13. 16:02

    Svi volimo pogačice i pri tome posebno pogačice sa sirom pa ću prvom prilikom napraviti i ove. Zanimljiv recept, morati ću ga probati.

    Sad se smješkam i ne mogu odoliti, a da te ne pitam slijedeće:

    Odaj mi tajnu što su to još patofne osim ovih pogačica ? 

     Ako mojima kažem da će dobiti patofne za klopu i pri tome ih držim u neznanju, mogli bi shvatiti da su patofne na pr. papuče, šlape ili patike,  zatim zaključiti da od klope ništa jer je majka nešto bijesna. Slijedeći korak bi mogao  biti  da u čoporu napuste kućno ognjište i odu u posjete susjedi za vrijeme ručka. I da to izbjegnemo, molim te, odgovori na moje pitanje.