Moj profil
Image
Hrvatska

Damir Perman rođen je u Rijeci. Srednju i Višu ugostiteljsku školu za zanimanje gastronom-kuhar specijalista i Fakultet za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu završio je u Opatiji.

U 30 godina radnoga staža radio u vodećim hotelima i restauracijama opatijske rivijere. Imao je niz gastronomskih prezentacija u zemlji i inozemstvu u cilju promidžbe hrvatskog turizma. Sudionik i autor više kulinarskih televizijskih emisija. U struci je priznat predavač, član ispitnih komisija u Županijskoj Obrtničkoj komori, suradnik u nastavi na Fakultetu za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i akademiji HKS-a. Stručno se usavršavao po Cohran programu u SAD-u. Član je prvog Nacionalnog tima na Olimpijadi kuhara. Predsjednik je Kuhara Primorsko-Goranske Županije i Nadzornog odbora HKS-a te dugogodišnji član Sekcije ocjenjivača HKS-a i član Družbe gurmana.